Sunday, March 31, 2013

چرا عاشق اينجام؟ چون هر وقت بخام ميام لب آب ميدويم، چون غذايي كه دوس دارم ميخورم، چون هنديارو دوس دارم، چون بام كاري ندارن و من با كسي كار ندارم، چون پول كريير نميدم

Saturday, March 30, 2013

من هنوزم نظرم عوض نشده. به نظر من بهترین کشور دنیا دوبی هستش برای من. تنها مشکلش اینه دراگ توش کم پیدا میشه.

Monday, March 25, 2013

دیشب مث هر شب ننت اومد به خابم.

Sunday, March 24, 2013

Friday, March 22, 2013

از چارشنبه سوری تا الان 53 تا باتل ودکا باز شده. 12 تا آدم از چارشنبه سوری تا الان از خونه بیرون نرفتن و این روند میخاد تا 13 بدر پیش بره.

Wednesday, March 20, 2013

I always make it happen I don’t believe in wishing or wishes or shouldve’s or wouldve’s or coudlve’s or cant’s or wont’s so don’t, don’t come to me with that there. Epitome of irony I’m a gentleman bastard. -pitbull~diamonds-

Tuesday, March 19, 2013

ساعت ٤ ٥ صب از خواب بيدار شدم يه ادويل از بغل كشو تخت برداشتم خوردم. نيلوفر از خاب پاشد گفتم بخاب تو بوسش كردم خابيد، گرمكنم پوشيدم پاگي صدا كردم موبايل هدستم برداشتم، راه افتادم از كنار رودخونه شروع كردم دوييدن. با خودم فكر كردم چه خوبه علي سولوقون داره اصلن چه خوبه من علي دارم . همون لحضه يه اسمس خالي از علي برام اومد. - اسمس خالي يعني از ذهن من برو بيرون -

Sunday, March 17, 2013

تو يك سالي كه گذشت تنها برداشت ما ازش اين بود كه عينن رچي دراگ بود تست كردم. با همشون نعشع كردم نسخ كردم پاچه گرفتم. توهم زدم، سال جديد با ghb شروع ميكنم

Friday, March 15, 2013

فرق من تو بين مات براقه
چرا هركي به ما ميرسه جوونياش تو تيم ملي بوده؟ اينقدر تخميه تيم ملي؟

Tuesday, March 12, 2013

بهتر من برم تو خفه بشو نيستي
گريه نكن، صدات داره مخم ميگاد. خواهشن يا برو يا خفه خون بگير
قماربازي كه نگه به تخمم چي بگه؟

Monday, March 11, 2013

حتي يه نفر نيمد ازم بپرسه خوب مادر مرده مرگت چيه صب تا شوم با خودت درگيري كه من نگاش كنم بگم هيچيم نيس درست ميشم
عرضم به درزتون، گفتع بودم يع ادمي هست به عنوان دوس دختر من يه هفتس مياد ميره. بهم تكس داد پوريا تو دنبال دوستي كسشري كوتاه مدتي يا واقن تصميمت به عنوان دوس پسر جديه براي من؟ جواب دادم نيلو منظورت؟ جواب داد يعني ما رابطمون داره عمق پيدا ميكنه اين براي من خوب نيست. من دارم عادت ميكنم بهت. موبايلم دادم دست علي گفتم ببين اين كسخل چي داره ميگه؟ علي خونهيچي نگفت. گفتم چي بگم؟ گفت وقتش نشده به نظرت از اين وضيعتي كه برا خودت درست كردي بياي بيرون؟ - من وضيعتم دوس دارم پس جواب دادم نيلو عادت نكن من دنبال همون كسشرم-

Sunday, March 10, 2013

به لحظات ملكوت پريود اين ماهم نزديك ميشويم
من معذرت ميخام اگه خيلي شاد خندون نيستم. اگه اون چيزي توقع داشتي نبودم، من شرمندم كلهم به خاطر اين وضيعت

Friday, March 08, 2013

پنجشنبه شب رفتم شمشك پيست شب بعد اومدم آس.اس.په بعد اومدم دماوند بعد اومدم خونه بعد خونه مامان بعد بابا باز خونه خودم الان دارم ميرم ممدشهر كرج- جمعه ساعت ٨ شب -
شد يه هفته كه تو به عنوان دوسدختر من بقل من راه ميري ميخوري ميخابي و با هم وقت ميگذرونيم و من هنوز حتي اسمت يادم ميره موقع حرف زدن

Thursday, March 07, 2013

فردا بعد سه سال ميخام برم باغي كه هميشه اشكي توش پارتي ميكرديم جوونيامون. احساس خوبي دارم نسبتن

Tuesday, March 05, 2013

از همه بيشتر از علي ناراحتم، ولي واقن ديگه در توانم نيست از دست دادن يه ادم ديگرو اگه علي هم ول كنم برم خودم موندم خودم.
سوال من به عنوان يه موجود زنده اينه كه تو چي هستي اصن؟

Monday, March 04, 2013

دو سه روزه فقط به دلیل میام اینترنت. اونم اینه که کلن بیام تورو از هرجایی ممکنه پیدام کنی پاکت کنم. البت میدونم این کار هیچ فرقی تو رابطه(؟)ما نمیکنه, ولی همه اش به خودم میگم چرا این آدم اصلن باید بفهمه من دارم چیکار میکنم؟ با کی میرم با کی میام؟ - که باز میدونم تو اصلن پیگیر نیستی- ولی خب یه چیزی بم میگه باید این کارو بکنم. بعد هی میخام نمیتونم ولی قول میدم جمع کنم کس کونم کارات بکنم. بعدم با خیال راحت میام وسط فیسبوکم مینویسم کس ننت با خیال راحترم لایکش میکنم.

Saturday, March 02, 2013

٢ تا پخته بم بدين يه خام، ميرم همينجا تا با خودم مشكلم حل نشه نميام تو شهرتون

زندگي خوب تو لحظه هاي الان.
"بابا پاش رو به راه نيس مامانم همش يه جاش درد ميكنه" اينارو علي گفت بم پا تلفن.
هنوز وقتش نشده آشتي كنين با من؟